Doç. Dr. Ayşe Nur Torun İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Uzmanı


Doç. Dr.Ayşe Nur TORUN

Yağ Metabolizma Bozuklukları 

Bu grup hastalıklar içinde en sık görüleni hiperlipidemilerdir. Hiperlipidemilerden en sık görülenleri hiperkolesterolemi ve hipertrigliseridemidir. Bu hastalıklar halk arasında sırasıyla kolesterol yüksekliği ve kan yağı yüksekliği olarak da bilinir. Hiperlipidemiler kalıtsal (genetik, ailesel geçiş gösteren) olabileceği gibi, herhangi bir hastalığa bağlı olarak da (sekonder, ikincil) görülebilir. Bazen her iki durumun birlikteliği sonucu da karşımıza çıkabilir. İkincil hiperlipidemi nedenlerin tanınması tedaviyi yönlendirmesi açısından önemlidir. Hiperlipidemilerin en önemli sonuçları, hiperkolesterolemi ile damar sertliğine bağlı gelişen inme, kalp krizi gibi ciddi hastalıklar iken, trigliserit yüksekliği ile hayatı tehdit edebilecek potansiyele sahip bir problem olan akut pankreatit (pankreas iltihabı) olasılığıdır. Hiperlipidemilerin tedavisi de pek çok endokrin hastalıkta olduğu gibi hasta faktörleri ve risklerine göre bireysellik gösterir.