Doç. Dr. Ayşe Nur Torun İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Uzmanı


Doç. Dr.Ayşe Nur TORUN

Tiroid Hastalıkları 

Tiroid bezi boyun ön yüzünde, nefes borusunun önünde ve hemen cilt altında yer alan en yüzeysel yerleşmiş iki endokrin organdan birisidir (diğeri testistir). Tiroid bezi tiroid hormonu adı verilen, aklımıza gelebilecek hemen tüm organların çalışma hızı, fonksiyon ve metabolizmasını düzenleyen önemli bir hormon üretir.

Tiroid bezi hastalıkları yapısal, fonksiyonel ya da her ikisi birden olabilir. Ülkemiz tiroid bezi büyümesinin sık görüldüğü bir coğrafyadadır, yani endemik bir guatr ülkesidir. Tiroid bezinin çalışma hızının arttığı duruma hipertiroidi, azaldığı duruma ise hipotiroidi adı verilir. Bu durumlara çeşitli tiroid bezi hastalıkları neden olabilir ve tanı ve takibin doğru olarak yapılması için altta yatan hastalığın tanısının net olarak ortaya konması gerekir.

Bir de tiroid bezinin yapısının bozulduğu veya değiştiği nodüler tiroid hastalığı vardır. Bu hastalıkta tiroid bezi az, çok ya da normal çalışıyor olabilir. Tiroid nodülleri tiroid bezi içerisinde, normal tiroid dokusundan farklı olarak ayırt edilebilen oluşumlar olarak tanımlanabilir. Çoğu iyi huylu olsa da, nodüller bir tiroid kanseri gelişiminin de habercisi olabilir. Bu nedenle belli bazı özellikleri taşıyan tiroid nodüllerinin, görece olarak kolay ve zararsız olarak tanımlanabilecek bir işlem olan tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi yolu ile patolojik olarak değerlendirilmesi ve periyodik olarak takibi gerekir.

Tiroid rahatsızlıklarında tanıda kullanılan yöntemler arasında hastalığın tipine göre kanda hormon testleri, ultrasonografi, sintigrafi ve tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi (TİİAB) bulunur.